Registrate

AUTORITZACIÓ PATERNA

Autoritzo el meu fill/a participar a les Escoles Esportives de setembre a juny 15/16 en les condicions establertes.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions que fos necessari adoptar en cas d'urgencia mèdica, sota la direcció facultativa adecuada, inclós el trasllar al Centre Sanitari mes proper.
Faig extensiva aquesta autorització a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitatas organitzades pel club i en la filmació d'imatges per a la realització de vídeos promocionals.

Información Fiscal

Nombre: 10 ER-BM, S.L.
Nif: B-66389529
Dirección: Doctor Cabanes, 30 Casa E - Terrassa

Una vez efectuada la inscripción, no se devolverá el dinero excepto por causa de fuerza mayor debidamente justificada documentalmente. En estos casos, se devolverá el 80% del importe correspondiente a las semanas no iniciadas.